Yumurtalık (Over) Kanserleri

Yumurtalık kanserleri, ''sessiz katil'' olarak bilinir. Özellikle menopoz ve sonrası dönemde sık görülmekte ve tanı maalesef ileri evrelerde konulabilmektedir. Karın şişliği ve sindirim sorunları dışında pek şikayet yaratmaz ve şikayetler olduğunda genelde kanser yayılmış olur. İleri evrelerde tanı konulur. Bu sebeple, yumurtalık kanserinin mortalitesi (ölüm oranları) daha yüksektir.

Yumurtalık kanseri için risk faktörleri;

  • Doğum yapmamış kadınlar,
  • Erken yaşta menstruasyon başlaması,
  • Geç menopoz,
  • Ailede görülen yumurtalık kanserleri, şeklindedir.

Yumurtalık kanseri için etkin bir tarama yöntemi olmamakla beraber, herhangi bir risk faktorü olmayan kadınların yılda bir kere jinekolojik muayene ve ultrasonografi; risk altındaki ailesel sendromlara sahip kadınların ise 30 yaşından itibaren 6 aylık periyotlarla jinekolojik muayene, ultrasonografi ve CA125 (kan örneği ile bakılan kanser belirteci) yaptırması önerilmektedir. BRCA mutasyonu olan kadınlarda, fertilite (çocuk doğurma) tamamlanınca koruyucu olarak yumurtalıkların cerrahi yöntemle alınması önerilmektedir.

Yumurtalık kanserinin tedavisi, cerrahi olup gereken olgularda ilaveten kemoterapi uygulanması gerekmektedir.