SATIN AL

sticky

Kadınların Eğitimi, Ailelerin Sağlığı ve Mutluluğu

“Kadınların Eğitimi, Ailelerin Sağlığı ve Mutluluğu” başlığı ile birlikte yürütülen kampanya ile gelecek bağışın AÇEV’in genel eğitim faaliyetlerine aktarılması hedeflenmektedir.

AÇEV kadınlara yönelik çalışmaları kapsamında 1993 yılından bu yana pek çok faaliyet yürütüyor. Bir yandan eğitim hakkından yararlanamamış kadınlara okuryazarlık eğitimleri veriyor, bir yandan da ebeveynlik becerilerini desteklemek üzere anne destek programları uyguluyor. Ayrıca, ülkenin kırsal bölgelerinde kadınları güçlendirmek amacıyla çeşitli başlıklarda bilgilendirici ve destekleyici görsel ağırlıklı eğitimler yapıyor. Kadın destek eğitimleri kadınların toplum içindeki önemli rolü düşünüldüğünde sağlıklı olmanın ve iyi yaşamanın bir anahtarı olarak görülüyor. Daha iyi beslenme, hastalıkları önleme ve tedavi konusunda bireylere potansiyel sağlıyor.

Bu eğitimlerde kadınlara; hem kendileri hem de çocukları için önleyici ve koruyucu sağlık bilgileri veriliyor, bu alanda sunulan hizmetlerden yararlanmalarını sağlayacak yönlendirmeler ve eğitimler yapılıyor. Beslenme, hijyen, aile içi iletişim ve çocukla iletişim konularında bilgi aktarılıyor. Haklarından nasıl yararlanabilecekleri konusunda destek sunuluyor. Sağlık başlığı altında verilen eğitimlerde özellikle meme ve rahim kanseri konusunda erken teşhisi sağlayabilecek destek bilgileri de veriliyor.

Acev1 Acev1